Altijd in de buurt

Onze Total Care Centres bieden vergaande mogelijkheden voor reiniging, transport en afvalverwerking. Zo beschikken de Total Care Centres onder andere over een Afval Bewerkings Installatie (ABI). Hier kunnen diverse afvalstromen worden ontvangen met de bedoeling water/slib en drijflagen van elkaar te scheiden. Het water kan na bewerking worden geloosd op het riool of worden gebufferd tot een groot volume. Vervolgens kan het water of slib worden afgevoerd naar een externe verwerker (bijvoorbeeld naar ATM). 
 

Beverwijk

Het Total Care Centre in Beverwijk biedt verregaande mogelijkheden:

     
  • Tien opslagtanks: 4x 35m³ en 6x 60m³
  • Twee losputten van 50m³
  • Drie schoonwatertanks: 2x 80m³ en 1x 60m³
  • Oppervlakte van de was- losplaats (is tevens de spuitplaats): 400m²
  • Vloeistofdicht achterterrein van 450m²

De installatie is voorzien van de juiste veiligheidsmaatregelen. Als er onverhoopt een spill van een afvalstroom plaatsvindt, dan zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen die voorkomen dat deze afvalstromen in het milieu terechtkomen.

Vraag informatie aan